10162018Thứ 3
Cập nhật lúcThứ 2, 10 09 2018 2am

Đề thi

Đề và đáp án thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (3 khối)

Khối 10

 

- Đề thi Anh Văn: https://drive.google.com/file/d/1YsAQavUcAg0onTzHDHJBx0WoYx-52qZG/view?usp=sharing

- Đáp án Anh Văn: https://drive.google.com/file/d/1n3yalTn7q-P33A_k2N3CP_AEkUp0WuzG/view?usp=sharing

- Đề thi Hóa: https://drive.google.com/file/d/1MungnsAv6xK73s-b-m_qI-UgLgO49I_y/view?usp=sharing

- Đán án Hóa: https://drive.google.com/file/d/1-GkHmBh5C3eDtaI2jjUhPIyHivGrfQoI/view?usp=sharing

- Đề thi Lý: https://drive.google.com/file/d/1CSX-iy_fBLhvu7tCqYIrS3yXGApu6xcE/view?usp=sharing

- Đáp án Lý: https://drive.google.com/file/d/1kM7Pbwx4iSNhg3Kk1r--FaZS-8NjCTQU/view?usp=sharing

- Đề thi Sinh: https://drive.google.com/file/d/1O5lM2ycMlAj9YJkwy9B50MyWUC4Q4Mur/view?usp=sharing

- Đáp án Sinh: https://drive.google.com/file/d/15MA-taK-LbxjMHLkwJKEelNT0nK7gHUL/view?usp=sharing

- Đề thi Toán: https://drive.google.com/file/d/1kalCNBZol7wgaUbG0CguIlgF3tVwQ8nZ/view?usp=sharing

- Đáp án Toán: https://drive.google.com/file/d/1oaE7Ava-sE_K7H6JkCv1oTulj_iIsNQS/view?usp=sharing

- Đề thi Văn: https://drive.google.com/file/d/1PRQamnf1jlFTLJFBHbShGJ9dor20IXws/view?usp=sharing

- Đáp án Văn: https://drive.google.com/file/d/1qSOsxsK_PJDEGL5a1unKUdPNtXFi96CT/view?usp=sharing

 

Khối 11

- Đề thi Anh: https://drive.google.com/file/d/1dcR0ZsCrtHik4uoT9dq-xJRb3FsjYjwJ/view?usp=sharing

- Đáp án Anh: https://drive.google.com/file/d/17Qosgvl9SdQOV5xrxBHlbLup0LbmsrzT/view?usp=sharing

- Đề thi Hóa: https://drive.google.com/file/d/1yZ_IWvCNpFNPejo6Sm0d769rdkPQA55g/view?usp=sharing

- Đáp án Hóa: https://drive.google.com/file/d/1BAv2WaDlOzIykdgaXROiz8h-Zb55eYRH/view?usp=sharing

- Đề thi Lý: https://drive.google.com/file/d/1K3DN6yyEaa0I27H-L5DfFksRdUoe1QFa/view?usp=sharing

- Đáp án Lý: https://drive.google.com/file/d/1yzgyxHdcs1sCdIF9TGwnCDt9WJLcs5_C/view?usp=sharing

- Đề thi Sinh: https://drive.google.com/file/d/13NwugGzO4AHBxwb9SR_BNJjBwqcY7IoF/view?usp=sharing

- Đáp án Sinh: https://drive.google.com/file/d/114grQs0BNmEjSd1lIcEK05pIfr77IrCJ/view?usp=sharing

- Đề thi Toán: https://drive.google.com/file/d/1bmhv-qv2C2XA7yBhs0z7G8PW6Fuvog4M/view?usp=sharing

- Đáp án Toán: https://drive.google.com/file/d/1rtQGdBCVZYHzmDyG88-KDlZdS6XFK1KK/view?usp=sharing

- Đề thi Văn: https://drive.google.com/file/d/1KHcerOvcSsYXmZAqioQtYx1Ql2ODKLNX/view?usp=sharing

 

- Đáp án Văn: https://drive.google.com/file/d/1bysZ5GQdhfJeZcUogTspWCczIOpVq7mO/view?usp=sharing

 

Khối 12

-Đề thi Anh: https://drive.google.com/file/d/1JC-5fAjuEXa1GZjQztrYf3Yg6U6VaCvT/view?usp=sharing

-Đáp án Anh: https://drive.google.com/file/d/19s3lV3VMlBTLoEIrj-293evJjlVZyZ-f/view?usp=sharing
-Đề thi Địa: https://drive.google.com/file/d/1LYltN61rMmaIoY0xajlCSglePDC-3k85/view?usp=sharing

-Đáp án Địa: https://drive.google.com/file/d/1PjM76UL4-aN32tUv49Ri4NNIZDb6cgjP/view?usp=sharing

-Đề thi GDCD: https://drive.google.com/file/d/1m2BkcCNHBzsqHix6BedgfTCxFSKgYZti/view?usp=sharing

-Đáp án GDCD: https://drive.google.com/file/d/1f6Uh0TFjpeHOrmeJK5jQkso8NRX8j6hT/view?usp=sharing

-Đề thi Hóa: https://drive.google.com/file/d/1iKPpESmDTIDX8tpFSnimWz4OIeIhokh7/view?usp=sharing

-Đáp án Hóa: https://drive.google.com/file/d/1COX9YK_koI9vUAF5dmN9uu5EUieCybZ6/view?usp=sharing

-Đề thi Lý: https://drive.google.com/file/d/18Bwab-4zQnXvODm2Tlrhdv60e_KLxwNj/view?usp=sharing

-Đáp án Lý: https://drive.google.com/file/d/1meS2hUhZAGeqBVWkZCd3p0MR4s22xzKC/view?usp=sharing

-Đề thi Sinh: https://drive.google.com/file/d/1JT00r4up3DAX8MosMp_fgG8-tQWk86kL/view?usp=sharing

-Đáp án Sinh: https://drive.google.com/file/d/1PZEQNoUi55HWbduQWOKiuXu9K80fiejB/view?usp=sharing

-Đề thi Sử: https://drive.google.com/file/d/1OxWPC3zOvtmuFcBpLOz_WdIretk2UeRq/view?usp=sharing

-Đáp án Sử: https://drive.google.com/file/d/1Qa9K-BC3Vai7YQhcZkwwhoiQvE8FLSBh/view?usp=sharing

-Đề thi Toán: https://drive.google.com/file/d/1SXcCueq9OzbUpVc1b4aqIe6Zm1IoYQdv/view?usp=sharing

-Đáp án Toán: https://drive.google.com/file/d/1TV3-pfwzYSqXyNGwIJc07coQbZCLbkXE/view?usp=sharing

-Đề thi Văn: https://drive.google.com/file/d/1F0MMwnxYeOPMxZmbZ8QZGEIb1Wj5mMwy/view?usp=sharing

-Đáp án Văn: https://drive.google.com/file/d/1LsdSzQ2TBKH7UwP9N3azs3BN0lSQMSY5/view?usp=sharing

Lượt truy cập

381770
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
539
905
1444
377497
4273
21089
381770
Your IP: 54.196.26.1
2018-10-15 18:29
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses