Monday, Dec 18th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Tài nguyên

2006 - Đề thi HSG Hoá lớp 10 Của TP Đà Nẵng (có đáp án)

Email In PDF

Đề thi HSG Hoá lớp 10 Của TP Đà Nẵng. Năm 2006 : Đề - Đáp án ...

2005 - Đề thi HSG Hoá lớp 10 Của TP Đà Nẵng (có đáp án)

Email In PDF

Đề thi HSG Hoá lớp 10 Của TP Đà Nẵng. Năm 2005 - Đề - Đáp án

2008 - Đề thi giải toán bằng máy tính cấp Quốc Gia

Email In PDF

Đề thi giải toán bằng máy tính cấp Quốc Gia năm học 2008-2009. Tải về...

2004 - Đề thi tuyển sinh 10 Lê Hồng Phong (các môn, có giải)

Email In PDF

II. ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh ) năm 2004 :

Các bạn có thể xem lại đề thi và bài giải gợi ý các môn thi vào trường chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh. Bài giải do GV của trường Lê Hồng Phong thực hiện.

* Các môn chung :

Đề Toán . - Bài giải đề toán . - Đề Anh Văn.Bài giải môn Anh văn .

*Các môn chuyên

Đề thi và bài giải môn toán . - Đề Lý . - Bài giải đề Lý .

Đề Sinh . - Bài giải đề Sinh . - Đề Hóa . - Bài giải đề Hóa .

2001 - Đề thi tuyển sinh 10 PTNK (các môn)

Email In PDF

Đề thi năm học 2001-2002

Môn Toán AB - file ảnh ...

Môn Toán CD - file ảnh ...

Toán năng khiếu - file ảnh ...

Lý năng khiếu - file ảnh ...

Sinh năng khiếu - file PDF ...

Văn AB - file PDF ...

Văn CD - file PDF ...

Tin năng khiếu - file PDF ...

Hoá năng khiếu - file PDF ...

Anh năng khiếu - file PDF ...

2002 - Đề thi tuyển sinh 10 PTNK (các môn)

Email In PDF

Đề thi năm học 2002-2003

Môn Toán AB - file ảnh ...

Môn Toán CD - file ảnh ...

Toán năng khiếu - file ảnh ...

Lý NK - file ảnh...

Sinh năng khiếu - file PDF ...

Văn năng khiếu - file PDF ...

Văn AB - file PDF ...

Văn CD - file PDF ...

Tin năng khiếu - file PDF ...

Hoá năng khiếu - file PDF ...

Anh năng khiếu - file PDF ...

2003 - Đề thi tuyển sinh 10 PTNK (các môn)

Email In PDF

Đề thi năm học 2003-2004

Môn Toán AB - file PDF...

Môn Toán CD - file PDF...

Toán năng khiếu - file PDF ...

Hoá năng khiếu - file PDF....

Lý năng khiếu - file ảnh...

Sinh năng khiếu - file PDF...

Văn năng khiếu - file PDF...

Anh năng khiếu - file PDF ...

Môn Văn AB - file PDF...

Môn Văn CD - file PDF...

Tin năng khiếu - file PDF

2007 - Đề thi Olympic 30.4 các môn

Email In PDF

Văn lớp 11  file word.. file pdf...

Sử lớp 11  file word.. file pdf...

Địa lớp 11  file word.. file pdf...

Anh lớp 11  file word.. file pdf...

Toán lớp 11  file word.. file pdf...

Lý lớp 11  file word.. file pdf...

Hoá lớp 11  file word.. file pdf...

Pháp lớp 11  file word.. file pdf...

Sinh lớp 11  file word.. file pdf...

Tin lớp 11  file word.. file pdf...

Văn lớp 10  file word.. file pdf...

Sử lớp 10  file word.. file pdf...

Địa lớp 10  file word.. file pdf...

Anh lớp 10  file word.. file pdf...

Toán lớp 10  file word.. file pdf...

Lý lớp 10  file word.. file pdf...

Hoá lớp 10  file word.. file pdf...

Pháp lớp 10  file word.. file pdf...

Sinh lớp 10  file word.. file pdf...

Tin lớp 10  file word.. file pdf...

Phần mềm Pascal for win không cần cài đặt

Email In PDF

Tải về

Trang 2 / 5