Thursday, Dec 14th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Thông tin

Thông tin trường

Kết quả chấm phúc khỏa HK1 NH 16-17

Email In PDF

Xem tại đây

Link file ảnh bài làm trắc nghiệm

Email In PDF

Xem tại đây

Mẫu đơn xin phúc khảo trực tuyến - Kỳ thi HK I NH 2016-2017

Email In PDF
Đối tượng: Các HS của trường THPT chuyên LTV tham dự kỳ thi khóa ngày 19, 20, 21/12/2016 đối với khối 10, 11 và khóa ngày 21, 22, 23/12/2016 đối với HS khối 12  

Hình thức nộp đơn: Trực tuyến qua đường link 


(không nhận đơn bằng giấy)

Thời gian nộp đơn: han chót đến 13h30 ngày thứ hai 26/12/2016.
(Sau thời gian này, HS không thể vào đường link trên)

ĐÁP ÁN VÀ ĐIỂM THI MÔN ANH, VAN (K12) NH 16-17

Email In PDF

Đáp án

  Anh Văn | Văn

Điểm thi 

  Anh Văn | Văn

Lịch Thi Tập Trung HK1 (bắt đầu từ ngày 19/12/2016)

Email In PDF
-  HS khối 10 và 11: thi tập trung HK I năm học 2016-2017 vào 3 buổi sáng
Sáng thứ hai 19/12 thi Văn, Lý
Sáng thứ ba 20 /12 thi Toán, tiếng Anh 
Sáng thứ tư 21/12 thi Hóa, Sinh.
Sau khi thi, HS khối 10 và 11 được nghỉ học các ngày 22, 23 và 24/12/2016 (thứ năm, thứ sáu và thứ bảy).

-  HS khối 12: thi tập trung HK I năm học 2016-2017 vào 3 ngày (6buổi)
Sáng thứ tư 21/12 thi Văn
Chiều thứ tư 21/12 thi tiếng Anh
Sáng thứ năm 22/12 thi Toán
Chiều thứ năm 22/12 thi Vật lý, Hóa
Sáng thứ sáu 23/12 thi Sinh, Sử
Chiều thứ sáu 23/12 thi Địa, GD Công dân.
Trước khi thi, HS khối 12 được nghỉ học ngày thứ hai 19/12/2016 và thứ ba 20/12/2016.
Sau khi thi, HS khối 12 được nghỉ học ngày thứ bảy 24/12/2016.

Cả 3 khối sẽ học tuần 1 của HK II từ thứ hai 26/12/2016 theo Thời khóa biểu mới. 

- Riêng các HS có đăng ký thi Toán, Vật lý trên Internet sẽ dự thi theo lịch sau đây:

Khối

Môn

Vòng thi

Ngày thi

Thời gian

Địa điểm

10

Toán tiếng Việt

10

22/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

22/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

22/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

11

Toán tiếng Việt

10

22/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

22/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

22/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

12

Toán tiếng Việt

10

19/12/2016

08h00 – 09h00

Phòng máy tính

Toán tiếng Anh

7

19/12/2016

09h15 – 10h15

Phòng máy tính

Vật lí

7

19/12/2016

10h30 – 11h30

Phòng máy tính

Trang 7 / 46