Monday, Dec 18th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Thông tin Thông báo Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học 2016-2017

Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học 2016-2017

Email In PDF

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học 2016-2017.

Cụm thi trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh [Điểm chuẩn tham khảo của năm 2015-2016]

Xem Kết quả hội đồng thi Lương Thế Vinh

Xem Kết quả hội đồng thi Lê Quang Định

Kết quả các cụm thi khác:

Xem Kết quả hội đồng thi Long Bình Tân

Xem Kết quả hội đồng thi Nguyễn Hữu Cảnh

Xem Kết quả hội đồng thi Ngô Quyền[Đang cập nhật]

Xem Kết quả hội đồng thi Nguyễn Du