Monday, Dec 18th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Thông tin Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh vào 10 chuyên năm học 2016-2017

Điểm chuẩn tuyển sinh vào 10 chuyên năm học 2016-2017

Email In PDF

Căn cứ kết quả tuyển sinh 10 năm học 2016-2017.

Sở Giáo dục Đào Tạo công bố điểm tuyển sinh và Danh sách thí sinh đậu vào các lớp chuyên của trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh.

Điểm chuẩn Chuyên cụ thể như sau:

- Chuyên Anh:40.25

- Chuyên Hóa: 36.75

- Chuyên Lý: 32.75

- Chuyên Sinh: 36.5

- Chuyên Tin: 36

- Chuyên Toán: 39.75

- Chuyên Văn: 37

- Chuyên Pháp: 33

- Chuyên Sử:33

- Chuyên Địa: 36.5

Điểm chuẩn vào các lớp mặt bằng:

- Lớp Không Chuyên: 42 (Tổng điểm thường)

Danh sách các thí sinh trúng tuyển:

- Chuyên Anh

- Chuyên Hóa

- Chuyên Lý

- Chuyên Sinh

- Chuyên Tin

- Chuyên Toán

- Chuyên Văn

- Chuyên Pháp

- Chuyên Sử

- Chuyên Địa

- Lớp Không Chuyên


Thời hạn phúc khảo: Hạn chót ngày 30/06/2016. Liên hệ tại văn phòng trường trong giờ hành chính để được hướng dẫn.