Thursday, Dec 14th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Thông tin Thông báo THÔNG BÁO LỊCH NHẬN HỒ SƠ HỌC BẠ VÀ GCN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI NĂM 2017

THÔNG BÁO LỊCH NHẬN HỒ SƠ HỌC BẠ VÀ GCN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI NĂM 2017

Email In PDF

- Chiều 17/7/2017 ( 1h30p - 16h) : 12 Văn, 12 Anh1, 12 Anh2
- Sáng 18/7 ( 7h30 - 11h) : 12 Toán, 12 Lý, 12 Sinh
- Chiều 18/7 ( 1h30p - 16h) : 12Hóa, 12Tin
- Sáng 19/7 ( 7h30 - 11h) : 12 A1, 12 A2
* Địa điểm: Phòng Giáo vụ
- Hồ sơ học bạ gặp cô Lâm.
- gặp cô Nhật Phương.
* HS đến nhận vui lòng mang CMND. Trường hợp đến nhận thay phải là Cha, mẹ, Anh chị trong gia đình thì phải mang theo CMND + Sổ hộ khẩu)
* Khi nhận hồ sơ vui lòng kiểm tra các giấy tờ lên quan bao gồm:
1- Học bạ cấp 2 + Giấy CNTN tạm thời Cấp2
2- Hoc bạ cấp 3 + giấy trúng tuyển vào 10 + giấy khai sinh đính kèm+ các giấy CN HSG nếu có + Bằng TN cấp 2 (trường hợp đã nộp lại).
* Nếu có thiếu sót vui lòng báo lại ngay tại Văn phòng nơi nhận. Sau ngày nhận hồ sơ mọi sự mất mát, thiếu sót hay hư hỏng nhà trường không chịu trách nhiệm.
*Để thuận tiện không phải chờ đợi các em vui lòng xem lịch lớp mình được nhà trường xắp xếp đến nhận hồ sơ theo đúng lịch trên (không giải quyết các trường hợp khác).
Lưu ý: Giấy chứng nhận TN Tạm thời chỉ phát 1 lần