Thursday, Dec 14th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Thông tin Thông báo Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp

Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp

Email In PDF

Đã có bằng tốt nghiệp khóa 2015-2016, các em học sinh vui lòng đến nhận tại phòng Giáo vụ. Khi đi mang theo CMND (trường hợp cha mẹ thì phải mang theo sổ hộ khẩu + cmnd)