Monday, Dec 18th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Thông tin Thông báo Lịch học nghề khối 11

Lịch học nghề khối 11

Email In PDF

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NGHỀ LỚP 11

NĂM HỌC 2017 - 2018


MÔN

THỨ

TIẾT

PHÒNG

GIÁO VIÊN

LỚP

Tin học văn phòng

Thứ ba

1, 2

Phòng máy 1

Vi Vân

11 A1, 11 Toán

3, 4

11 Văn, 11 Sinh

1, 2

Phòng máy 2

Vũ Thị Phương

11 A2, 11 Tin

3, 4

11 Lý, 11 Pháp - Sử

Thứ năm

1,2

Phòng máy 1

Nguyễn Hoàng Anh

11 Địa, 11 Hoá 1, 11 Hoá 2

3, 4

11 Anh 1, 11 Anh 2

AutoCAD

1, 2

Phòng máy 2

Nguyễn Ngọc Quỳnh

11 Địa, 11 Hoá 1, 11 Hoá 2, 11 A1, 11 Sinh, 11 Sử, 11 Toán,

3, 4

11 Anh 1, 11 Anh 2, 11 Lý, 11 Tin