Monday, Dec 18th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Thông tin Thông báo Thông báo V/v nhận thưởng phụ nữ tài năng

Thông báo V/v nhận thưởng phụ nữ tài năng

Email In PDF

Nhà trường thông báo đến các học sinh có tên trong danh sách có mặt tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai trước 07 giờ 30 ngày 28/10/2017 (thứ Bảy) để nhận thưởng phụ nữ tài năng do Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai trao thưởng.

Xem danh sách