Thursday, Dec 14th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Thông tin Tin tức Về chương trình Cambridge

Về chương trình Cambridge

Email In PDF

Gần đây văn phòng đại diện Cambridge English tại thành phố Hồ Chí Minh có nhận điện thoại

 

từ một vài trường tiểu học, trung học cơ sở và nhiều phụ huynh học sinh hỏi về việc các chứng chỉ

 

tiếng Anh quốc tế của Đại học Cambridge (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE) có tiếp tục

 

được công nhận và tổ chức thi tại thành phố Hồ Chí Minh hay không. Văn phòng đại diện

 

Cambridge English xin được cung cấp thông tin như sau:

 

Ngày 19 và 20 tháng 6 năm 2014 một số tờ báo ở thành phố Hồ Chí Minh có đăng tải thông tin

 

thành phố Hồ Chí Minh dừng tuyển sinh chương trình Phổ thông Cambridge Tiểu học của CIE

 

(Cambridge International Examinations) . Các thông tin trên chỉ liên quan đến chương trình học

 

(các môn Toán, Khoa Học bằng tiếng Anh ) và đến cuối năm lớp 5 phải tham dự kỳ thi và (nếu đậu)

 

sẽ được nhận chứng chỉ tốt nghiệp tiểu học quốc tế Cambridge do Cambridge International

 

Examinations - CIE quản lý.

 

Như vậy, chương trình trên hoàn toàn không liên quan đến hệ thống chứng chỉ tiếng Anh

 

(Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE) do Đại học Cambridge phối hợp với Sở Giáo dục và Đào

 

tạo thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành

 

phố Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định điều này trong phần trả lời trực tuyến trên báo Tuổi Trẻ sáng

 

ngày Thứ Năm, 19/06/2014 như sau: “Các kỳ thi đạt chứng chỉ do Cambridge ESOL cùng với Sở

 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức (YLE, KET, PET, FCE) vẫn tiếp tục bình thường. Xin khẳng định lại

 

đây chỉ là hệ thống khảo thí chứ không phải chương trình”. Ông Sơn cũng nói rõ đây là “những

 

chứng chỉ tiếng Anh được quốc tế công nhận, Sở GD-ĐT định hướng cho các em học sinh học tăng

 

cường tiếng Anh, song ngữ ở tất cả các chương trình để có đầu ra đạt được” (Báo Tuổi Trẻ, Trang

 

Giáo Dục, Sáng thứ Năm 19.06.2014)

 

Nay xin thông báo để các trường và quý phụ huynh học sinh được rõ. Mọi thắc mắc có liên

 

quan, xin liên hệ văn phòng đại diện Cambridge English tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 728-

 

730 Võ Văn Kiệt Quận 5, Tp HCM, điện thoại 08 3 9225795.

 

Trân trọng./.

 

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN CAMBRIDGE

 

ENGLISH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Phạm Hoàng Uyên