Monday, Dec 18th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Thông tin THÔNG TIN TUYỂN SINH 10 Kết quả tuyển sinh năm học 2017-2018

Kết quả tuyển sinh năm học 2017-2018

Email In PDF

Điểm chuẩn [xem tại đây] các môn:

Chuyên Toán


39.25

Chuyên Tin


35.75

Chuyên Anh


35

Chuyên Địa


31.5

Chuyên Văn


34

Chuyên Sử


30.5

Chuyên Lý


35.5

Chuyên Hóa


37.5

Chuyên Sinh


31

Khống chế: Tất cả các môn dự thi phải có điểm >=4

Các lớp không chuyên sẽ công bố kết quả cùng thời gian với các trường THPT Công lập trong tỉnh.

Danh sách các thí sinh có điểm trên điểm chuẩn TRÚNG TUYỂN:[click vào tên môn để xem danh sách]

- CHUYÊN ANH || CHUYÊN ĐỊA

- CHUYÊN VĂN || CHUYÊN SỬ

- CHUYÊN TOÁN || CHUYÊN TIN (lưu ý lớp chuyên Tin có 2 trang danh sách)

- CHUYÊN LÝ

- CHUYÊN HÓA

- CHUYÊN SINH

- LỚP KHÔNG CHUYÊN