Monday, Dec 18th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Thông tin Sự kiện Một số hình ảnh trong lễ tổng kết 1 năm học 2013-2014

Một số hình ảnh trong lễ tổng kết 1 năm học 2013-2014

Email In PDF

Sáng ngày 05/05/2014, thầy và trò trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tiến hành lễ tổng kết đợt 1 năm học 2013-2014.

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ tổng kết

[Xem đầy đủ hình ảnh]